ADAB-I MUAŞERET

ADAB-I MUAŞERET

Toplumsal huzuru tamamlayan öğeler arasında milli ve evrensel görgü kurallarının büyük önem taşıdığının bilincinde olarak nesillerimizi de bu bilinç dahilinde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okulumuzda bu amaçla Adab-ı Muaşeret derslerinin her kademesinde selamlaşma, yemek, konuşma, tuvalet, yatma, dua, ziyaret, giyinme gibi birçok konuya değinilmektedir.