DİL GELİŞİMİ

DİL GELİŞİMİ

Dil gelişimi çocuğun tüm gelişim (bilişsel, duygusal, sosyal) alanlarıyla etkileşim içindedir. Çocuğun ileriki yaşamında başarılı olmasını sağlayacak, dili etkili olarak kullanma yeteneğinin okul öncesi eğitiminde uygun öğrenme ortamları düzenlenerek geliştirilmesi gerekmektedir. Dil gelişiminin de çocuğun kelime hazinesinin zenginleşmesini sağlayan (kelime oyunları, hikâye tamamlama, parmak oyunları, tekerlemeler, dramatizasyon) aynı zamanda çocuğun kendini doğru ve yeterli cümlelerle ifade etme yeteneğinin gelişimi için çeşitli etkinlikler hazırlayarak desteklenmesine olanak tanıyor kültürel ve biyo-sosyal bakımdan dezavantajlı çocukların dil gelişimine yardım ederek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz.