Zinde AR-GE

ZİNDE AR-GE

Zinde Okulları; eğitim kalitesini artırmak, yenilikleri yakından takip edebilmek, planlı ve sistematik hareket edebilmek için AR-GE faaliyetlerinde bulunmaktadır.

AR-GE ekibi, eğitim ve öğretimde uygulanan yenilik ve gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.

AR-Ge ekibinin görevleri şunlardır:

 • • Yurt içi ve yurt dışı öğretim programları inceleyerek, Zinde Okulları’na özgü öğretim programı geliştirir.
 • • Kazanım ve içeriğe uygun eğitim yaşantılarının planlamasında öğretmenlerle iş birliği içinde çalışarak etkinlikler, çalışma yaprakları, alıştırma kâğıtları ve öğretim materyallerinin seçer.
 • • Uygulanmakta olan veya uygulanacak olan öğretim programlarının öğretmenlere ve velilere tanıtır.
 • • İhtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitimler planlar.
 • • Öğretim programlarının uygulanma sürecinde karşılaşılan problemlerin belir ve çözüm yolları geliştirir.
 • • Seminer, konferans vb. organizasyonlara katılarak paylaşımda bulunur.
 • • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimliliğini ve etkililiğini arttırmaya yönelik projeler geliştirir.
 • • Sürdürülen projelerin işleyişini denetlenmesi, sonuçlarının değerlendirir ve raporlar hazır.
 • • Araştırma konularıyla ilgili, gerektiğinde okul dışından ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlar.

Okulumuz AR-GE Birimi, gerçekleştireceği çalışmalarla;

 • • Yeni eğitim süreçleri geliştirmeyi,
 • • Gelişmelere uyum sağlamayı
 • • Kurumda verimliliği artırmayı hedeflemektedir.

AR-GE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OKULUMUZDA SÜRDÜRÜLEN PROJELER

Sempozyum – Seminer Katılımları: Öğretmenlerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla seminerlere, kongre ve konferanslara katılmalarına aracılık eder. Yenilikçi ve farklı bulunan etkinliklerin çeşitli sempozyumlarda ve seminerlerde sunumu konusunda gerekli takibi yapar.

Çalışanların Motivasyonunu Artırıcı Faaliyetlerimiz: ARGE ekibi, belirli aralıklarla çalışanlarımıza yönelik farklı etkinlikler düzenler.