Değerler Eğitimi

DEĞERLER EĞİTİMİ FELSEFEMİZ

İnsan sadece maddi bir varlık olmadığı gibi sadece akıl ve mantıktan da ibaret değildir. İnsan pek çok hissiyata sahip ve yüksek ruh cevheriyle, mümtaz bir varlıktır. Evlatlarımız ise Rabbimizin bize en kıymetli emanetidir.

Zinde Okullarında temel hedefimiz; ilim ve hikmet sahibi öğrenciler yetiştirmektir. MEB’in öngördüğü değerler eğitimi müfredatı ,okulumuzda disiplinler arası eğitim gereği diğer tüm ders planlarına entegre edilerek öğretilir. Bu sebeple, eğitim sürecimizin tamamı değerler eğitimine göre tasarlanmış ve değerleri pratikte yaşatmaya yönelik hazırlanmıştır. Değerlerimiz yaş gruplarının farklılıklarına göre düzenlenen sosyal etkinliklerle de benimsetilmektedir.

Bir değerin öğretiminde sınıf öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız ve branş öğretmenlerimiz birlikte hareket ederek öğrencilerimizin mizaçlarına göre sorumluluk vermektedir. Okulumuzdan mezun her talebenin bu değerlerin hakikatine varmış, ülkemiz ve ümmetin meselelerine ilgili kişiler olması amaçlanmaktadır. Milli ve dinî günlerimiz ise salon programları, tören ve pano çalışmalarıyla idrak edilmektedir

Kuran-ı Kerim Eğitimi

Kuran-ı Kerim , anaokulumuzdan sekizinci sınıfa kadar mahreç ve tecvit kurallarıyla ses temelli gösterilerek öğretilmektedir. Dua ve sure ezberlerinde, talimle ve uygulamalı olarak sınıf hızına göre ilerlenmektedir. Kuran’ın anlamıyla buluşmak adına; derslerimizde geçen kavramların Kuran Meali’nden bakılması derslerimizde temel çalışmamızdır. Tüm bunlarla asıl gayemiz; Peygamber Efendimiz (s.a.v) gibi Kur’an-ı Kerim ahlakıyla ahlaklanabilmek ve Sünnet-i Seniyye’ye uygun bireyler yetiştirebilmektir.

Haydi Namaza!

Derslerde öğretilenlerin hakikatine varmak, neden ve nasıl yapıldığını anlamak, eyleme geçirmek bizim için önem arz etmektedir. Buna binaen okulumuzda her gün 6. ders saatinin teneffüsü özel olarak 15 dakika ayarlanarak “namaz teneffüsü” olarak belirlenmiştir. Öğrencilerle birlikte öğle namazının farkındalığı uyandırılmaktadır.