Akademik Eğitim

Akademik Eğitim

Zinde Okullarında öğrencilerin merak duygusunu ortaya çıkaran, bireysel farklılıklarını geliştiren, öğrenmeyi zevkli hale getiren, robotik ve kodlama dersleri ile analitik düşünmeyi destekleyen bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programları esas alınarak öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri farklı bir bakış açısıyla yapılandırılmıştır.

İyi bir akademik eğitime giden yol etkinliği kanıtlanmış eğitim modeli ile mümkündür. Zinde Okulları Tam Öğrenme Modelini kendine esas almıştır. Bu model her öğrencinin gerekli koşullar sağlandığında öğrenebileceğine inanır. Organik olarak öğrenmesine mani bir durum olmayan her çocuk, öğrenme engeli kaldırıldığında ve desteklendiğinde gerekli öğrenmeyi yerine getirebilecektir.

Bu amaçla her üniteden sonra öğrencilerin öğrenmesi yapılan sınavlarla ölçülür. Sınavlarda % 70’in altında kalan öğrenciler belirlenir ve bu öğrenciler için ek etütler yapılır. Bu tamamlayıcı etütün ardından yine bir öğrenci % 70’in altında kalıyorsa öğrenci bireysel desteğe yönlendirilir. Bireysel desteğin ardından bir öğrenci yine % 70’ın altında kalıyorsa bu öğrenci rehberlik birimine yönlendirilir. Öğrenmenin önündeki zihinsel gelişim, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, duygusal ya da psikolojik problemler burada tespit edilir. Var olan engel aile ile işbirliği içinde düzenlenir ve çocuğun tam öğrenme gerçekleştirmesi için yeniden desteklenir.

Öğrencilerimiz, bilimsel gelişmeleri öğretmek amacıyla kurulmuş laboratuvarımız, sanat ve müzik atölyeleri, kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma odaları, spor ve kültürel etkinlik alanları ile sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri okulumuzda öğrenimlerini sürdürürler.