Değerler Eğitimi

DEĞERLER EĞİTİMİ İLKOKUL

Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini oluşturan ilkeler toplamıdır.biz kökleri geleneklerimizde olan bu kaynaklardan beslenerek, geleceğin değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Zinde Okulları olarak ilkokul değerler eğitiminde ilkemiz; öğrencilerin yaş düzeyi gözetilerek öğrenilen bilgilerin üzerine yeni bilgiler ekleyip kademeli bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır.

Erdemlerimiz tüm öğrenci ve öğretmenlerin etkileşimiyle idrak edilmeye çalışılır. İnfak, kardeşlik, saygı, sevgi, temizlik, yardımlaşma, sabır, şükür, sorumluluk ve kıymet bilme gibi değerler ünitelere bölünerek işlenmektedir. Ayrıca değerlerimiz öğrencilere kazandırılırken; sunum, drama, seminer, resim çalışması, geziler, oyun ve yarışma gibi etkinliklerle zenginleştirilmektedir. Bu sayede öğrenilen bilgi eğlenceli yöntemlerle kalıcı hale getirilmektedir.

Yaratanın ve yaratılanın mahiyeti, Kuran-ı Kerim’in ahlakı, onu okumanın ehemmiyeti, İslâm’ın ve imanın temel esasları gibi hassas konularda öğrencilerimizin bilinçlenmesi sağlanır.

Sure ve dua ezberlerimiz aşamalı olarak öğrencilerin seviyelerine göre öğretilmekte, Kur’an-ı Kerim ve mahreç derslerimiz ise ses temelli eğitim üzerine bina edilmektedir.