Dil Eğitimi

İngilizce Eğitimi Programı;

Özel Zinde İlkokulu İngilizce eğitim programında; öğrencilerimizin bilişsel ve duyuşsal gelişim dönemlerine uygun olarak; zevk alarak zorlanmadan ve özgüven kazanarak dil becerilerini geliştirebileceklerine inanmaktayız.

Sınıflarımızda; öğretmenin ders içinde birincil aktif bir rol izlemesi yerine -İletişimsel Yaklaşıma (Communicative Approach) uygun olarak- öğrenci merkezli bir atmosferde, iletişim dili olarak yalnızca İngilizce kullanılması hedeflenmektedir.

Dil eğitiminin bir parçası olan karşılıklı diyaloglar, konularla alakalı projeler, edinilmiş olan İngilizce dil yapısını sunabildikleri, uygulama alanları yaratılmasına imkân vermekte ve aktif öğrenen öğrenci modeli ve buna bağlı olarak öğrendiklerini yansıtma yöntemiyle, yabancı dili keyif içinde öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimiz,

derse iştirak odaklı öğrenme etkinlikleriyle İngilizce’yi yaşamlarının bir parçası haline dönüştürebilirler.

Çocuklarımızı İngilizce’ ye Cambridge English YLE programı ile bir adım önde başlatalım!

İlkokuldaki ve ortaokulun başındaki çocuklar için hazırlanmış eğlenceli ve motive edici İngilizce dil sınavları serisi olan Cambridge English: Young Learners (Starters, Movers ve Flyers) vesilesiyle çocuklarımız Türkiye’de ve dünyada pek çok üniversitede geçerli olan, uluslararası şirketler ve devlet kuruluşlarında da kabul edilen bir sertifikaya sahip olacaklardır.

Okulumuzun İngilizce eğitim politikasının temel taşlarından olan Cambridge ESOL sınavları ile, öğrencilerimizin başarılarının uluslararası objektif bir zeminde tespit edilmesinin yanı sıra, ilerde girecekleri IELTS ve TOEFL gibi İngilizce sınavlarının formatıyla önceden tanışma fırsatı sunulması ve bu sınavlara yönelik ön hazırlık niteliğinde olması açısından da bizim için önem arz etmektedir.

Okulumuzda Cambridge ESOL Young Learners (Starters,Movers ve Flyers) sınavları düzeylerinde İngilizce öğretmenlerimizin yanı sıra Yabancı (Native) İngilizce öğretmenlerimiz tarafından da verilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizi bu sınavlara uygun bir hazırlık programıyla yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.