Robotik Kodlama

Robotik Kodlama

Robotik Kodlama dersinde öğrencilerimiz, günlük hayatta sürekli karşılarına çıkan (çamaşır makinası, arabalar vb.) araçların çalışma mekanizmasını fark ederler. Kendi makinalarını tasarlarlar ve bunların çalışması için gerekli kodları yazarlar. Tasarım odaklı düşünme, problem çözme, algoritmik düşünme bilgi ve becerileri ile donatılan müfredat kapsamında öğrencilerimiz bir dijital vatandaş olmanın gerekliliklerini bilir, kelime işlem, grafik, hesap tablosu , çizim ve sunum programlarını amacına uygun kullanarak ürün oluşturabilirler. Bir görsel materyal tasarımını yorumlayarak amacına uygun bir çoklu ortam ürününü geliştirebilirler. Kodlama ile öğrencilerin yazılım bilgisinin temelleri, algoritmik düşünme yeteneği ve problem çözme yeteneği gibi birçok beceri kazanması sağlanıyor. Ayrıca öğrenciler robot geliştirme setleri ile diğer derslerle robotik dersini birleştirerek ürünler ortaya çıkarabiliyor. Öğrenciler gelecek için hazırlanırken kendi robotlarını oluşturma fırsatı yakalıyorlar.