Yabancı dil

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Özel Zinde Ortaokulu’nda hedefimiz; öğrencilerimizi temel iletişim becerilerinden fazlasını kazandırmaya yönlendirmek amacıyla, sosyal anlamda, eğitim kariyerinde ve gelecekteki iş çevresinde yetkinlik sağlayan B1+/B2 (Pre-Intermediate/Intermediate) seviyesinde yetiştirmektir. Bu gerçeğin farkında olarak; çocuklarımızı küresel rekabetçi iş dünyasına hazırlamak amacıyla, dijital öğrenme ortamlarında proje odaklı, interaktif ve diğer dersleriyle entegre bir biçimde İngilizce’yi öğretmeyi amaç edindik.

Ortaokul, “5. Sınıf-İngilizce Hazırlık Sınıfı” ile başlayan ve yoğun bir öğrenme süreci olan önemli bir dönemdir. Öğrencilerimizin; 5. sınıfta yoğun bir çalışmayla sağlam bir altyapı oluşturarak, iletişim becerilerini kazanmasının yanında, kademeli olarak artan dilbilgisi (Grammatical Knowledge) etkinlikleriyle akademik çalışmalarını zenginleştirmeyi planlıyoruz. Altı, yedi ve sekizinci sınıfta da öğrencilerimizin ilgilerini canlı tutmak için yaşlarına uygun etkinlikler ve ders içerikleri sunmayı öngörüyoruz. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama), ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirip, dile maruz kalmalarını hedefliyoruz.

İngilizce eğitim programımız, Avrupa Birliği Yabancı Dil Öğretim Sistemleri (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) çerçevesine uygun olarak yürütülmektedir. Ayrıca, LKS (Liselere Kayıt Sistemi) Sınavında değerlendirilmesi hedeflenen temel dilbilgisi, genel kültür ve muhakeme yetisinin öğrencilerimize Main Course (Ana Ders) kapsamında kazandırılması amaçlanmaktadır.