Robotik Kodlama

Robotik Kodlama Nedir?

Günümüzde çocuklar doğar doğmaz teknolojiyle tanışmaktadır. Bu nedenle cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlar çocukların günlük hayatta sürekli karşılaştıkları ve kullanma gereksinimi duydukları cihazlardır. Çocukları teknolojiden uzak tutmamız oldukça zor olduğu için Robotik Kodlama dersi ile teknolojiyi nasıl daha etkili ve bilinçli şekilde kullanmaları gerektiğini öğretmemiz gerekmektedir.

Bilgisayar yazılım programının ilk adımı olan kodlama; bilgisayarda yazılım, uygulama ve web sitesi oluşturmayı mümkün kılan bir dilde elektronik olarak yazmak anlamına gelmektedir. Yüzlerce kodlama dili var ve bu temel bilgi öğrenildiğinde, bilgisayarda kendi yazılım, uygulama ve web sitenizi yapmanız mümkün olabilmektedir.

Kodlama yansıtıcılık, üreticilik, kural öğrenme ve kurallara uyma, problem çözme ve analitik düşünme, uzamsal düşünme becerileri gibi beceriler kazandırmaktadır.

Küçük yaştaki öğrencilere direk gelişmiş programlama dilleri öğretilmeyecek bunun yerine yukarıda bahsedilen nitelikler kazandırma üzerine yoğunlaşmış eğitimler verilecektir.

Robotik ise öğrencilerin hayal gücünü kullanarak tasarladıkları araçlardır. Robotik Kodlama dersinde öğrenciler tasarladıkları bu araçların hareket etmelerini sağlayacak kodları yazmaktadırlar.

Zinde’de Neden Robotik Kodlama Veriliyor?

• Çocuklar ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler onlardan teknolojiye hakim olmaları bekleniyor.

• Kodlama en iyi erken yaşlarda öğreniliyor.

• Çocuklar sıralama, algoritma, döngü ve koşullar ile ilgili kavramlarla erken yaşta tanışmış oldukları için daha iyi özümsüyorlar.

• Günümüzde Kodlama; Matematik ve Türkçe gibi temel bir gereksinim haline geldi.

• Kodlama eğitimi, çocukların hayal ettikleri oyun, uygulama gibi bir çok yazılım geliştirebilmelerini sağlıyor.

• Çocuklar kodlama ile proje geliştirdikçe özgüven kazanıyor.

• Kodlama ile farklı projeler ortaya çıkararak özgünlük sağlanmış oluyor.

• Geleceği teknolojiyi kullanan değil onu geliştiren ülkeler şekillendirecektir. Geleceğimizi kurtarmak ve dünyaya yön veren ülkeler arasında yer almak için Robotik Kodlama dersi veriyoruz.

Robotik Kodlama dersinin hedefi öğrencilere;

• Araştırmacı,

• Tasarımcı,

• Sabırlı,

• Takım olmak,

• Arkadaşları ile iyi geçinmek,

• Takım arkadaşlarıyla işbirliği içinde olmak,

• Hevesli,

• Özgün düşünebilen,

• Sebep sonuç bağlantısı kurabilen,

• Varsayım kurabilen,

• Çözüm üretebilen,

• Veriyi organize eden,

• Farklı bir problem karşısında bilgilerini transfer edebilme becerilerini kazandırmaktır.

Anaokul

Anaokulunda Robotik Kodlama çok önemli bir rol oynar. Öğrencilerin çoğu robotik kodlama ile ilk kez anaokulunda tanışırlar. Rahat bir ortam, profesyonel bir takım ve zengin bir öğretim programı bu ilk buluşmayı daha da sıcak ve olumlu kılar.
Robotik Kodlamanın hedefi oyunlar sayesinde çocuklar yazılım bilgisi temellerini, algoritmik düşünme yeteneği ve problem çözme yeteneği gibi birçok kazanımı elde edecektir.
Ayrıca çocuklar için hazırlanan robot geliştirme setleri ile oynama fırsatı yakalamaktadırlar. Öğrencilerimiz, bilgisayar parçalarını öğrenirler. Fare kullanımı ile ilgili alıştırmalar yaparlar. Bilgisayar kullanımı esnasında nasıl sağlıklarını koruyabileceklerini öğrenirler.
Paint programında temalara uygun çizimler yaparlar. Kodlamayı ise çocuklar için hazırlanmış olan kod bloklarıyla öğrenirler. Kendileri yaptıkları robotları çalıştırmak için bu kod bloklarını kullanarak hem yeni bir şeyler üretmiş olurlar hem de bu ürettikleri şeyleri çalıştırmış olurlar.

İlkokul

Robotik Kodlama dersinde öğrencilerimiz yeni bir öğrenme ortamı olan bilgisayar laboratuvarı ve bu yeni mekanın kuralları ile tanışırlar. Bilgisayar parçalarını, bu parçaların ne işe yaradıklarını öğrenirler ve fare kullanımı ile ilgili alıştırmalar yaparlar. Bilgisayar kullanımı esnasında sağlıklarını nasıl koruyacaklarını ve bilgisayar karşısında nasıl oturmaları gerektiğini öğrenirler.
Kodlama ile öğrencilere yansıtıcılık, üreticilik, kural öğrenme ve kurallara uyma, problem çözme ve analitik düşünme, uzamsal düşünme becerileri gibi beceriler kazandırılmaya çalışılırken yaşlarına uygun olacak şekilde hazırlanmış uygulamalar ve oyunlar kullanılıyor.
Scratch, Blockly, Code Monkey, Code Combat ve Code.org vb. uygulamalar kullanılarak öğrencileri doğrudan karmaşık kod yazma eylemine sokmadan sürekle bırak işlemi ile gerekli program parçacıklarını uygun yerlere getirip birleştirmeleriyle programlarını oluşturmaları sağlanıyor.
Ayrıca çocuklar için hazırlanan robot geliştirme setleri ile çocuklar gelecek için hazırlanırken kendi robotları ile oynama fırsatı yakalıyorlar.

Ortaokul

Robotik Kodlama dersinde öğrencilerimiz, günlük hayatta sürekli karşılarına çıkan (çamaşır makinası, arabalar vb.) araçların çalışma mekanizmasını fark ederler. Kendi makinalarını tasarlarlar ve bunların çalışması için gerekli kodları yazarlar.
Tasarım odaklı düşünme, problem çözme, algoritmik düşünme bilgi ve becerileri ile donatılan müfredat kapsamında öğrencilerimiz bir dijital vatandaş olmanın gerekliliklerini bilir, kelime işlem, grafik, hesap tablosu , çizim ve sunum programlarını amacına uygun kullanarak ürün oluşturabilirler. Bir görsel materyal tasarımını yorumlayarak amacına uygun bir çoklu ortam ürününü geliştirebilirler.
Kodlama ile öğrencilerin yazılım bilgisinin temelleri, algoritmik düşünme yeteneği ve problem çözme yeteneği gibi birçok beceri kazanması sağlanıyor.
Ayrıca öğrenciler robot geliştirme setleri ile diğer derslerle robotik dersini birleştirerek ürünler ortaya çıkarabiliyor. Öğrenciler gelecek için hazırlanırken kendi robotlarını oluşturma fırsatı yakalıyorlar.