Zinde Rehberlik

Zinde Rehberlik

Zinde Okullarında öğrencilerin duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini tümüyle ele alan rehberlik modeli benimsenir.

Amacımız

PDR birimimiz, okulumuzda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak, karşılaştıkları güçlükleri yaşamında temel bir sorun haline dönüştürmeden çözüm oluşturmalarına yardımcı olmayı, uyum ve iletişim becerilerine sahip kendini tanıyan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İlkelerimiz

 • - Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetimiz tüm öğrencilerimize açık bir hizmettir.
 • - Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde insana saygı, koşulsuz kabul ve gizlilik esastır.
 • - Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde öğrenci, veli, öğretmen, uzman ve yönetici iş birliği ile yürütülür.
 • - Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde her çocuğun farklı bir dünya olduğu bilinci hakimdir.

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • - Okula yeni başlayan öğrencilere okul ilkelerinin tanıtılması ve uyum sıkıntısı yaşayan öğrencilere destek çalışmaları.
 • - Öğrencileri her boyuttan ele almak adına gelişim düzeylerine uygun envanterlerin uygulanması.
 • - Bireysel ve grup psikolojik danışmaların yapılması.
 • - Sosyal Medya, Mahremiyet, Bağımlılık, Sınav Motivasyonu, Kaygı gibi konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • - Tüm velilerimizle birebir görüşme yapıp, öğrencilerimizin detaylı doğum/travma/aile/eğitim öyküsünün alınması.
 • - Öğrencilerimizin gelişim özellikleri, sınır koyma becerisi, aile içi iletişim gibi konularda konferansların düzenlenmesi.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • - Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin olduğu dosyaların hazırlanması ve bu çalışmalara ilişkin toplantılar yapılması,
 • - Desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin ilişkin iş birliği yapılması,
 • - Bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesi.

• Rehberlik Birimi çalışanlarımız Klinik Psikolog & Pedagog Mehmet Teber’den aktif olarak eğitim almaktadır.