Drama

DRAMA

Yaratıcı Drama’ nın genel amaçları doğrultusunda gelişimin çok hızlı bir değişim kaydettiği okul öncesi dönemde yaratıcı Drama’ nın hedefleri şöyle sıralanmaktadır:

• Güven duygusunu ve karar verme becerilerini geliştirme,

• Kendini tanımasına yardımcı olma,

• Duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifade etme,

• Yaratıcılık ve estetik gelişimin sağlama,

• İşbirliği yapabilme becerilerini geliştirme,

• Yeni deneyimler kazandırma ve deneyimlerini kullanma olanağı sunma,

• Yaşamında daha etkin rol alması yönünden destekleme,

• Kalıcı davranış değişikleri sağlama,

• Toplumsal değerlerin gelişimini destekleme,

• İnsanların benzer ve farklı özelliklerine dikkat ederek ,gerektiğinde hoşgörülü bir yaklaşıma sahip olmalarına yardımcı olma,

• Sorumluluk duygusunun gelişimini destekleme,

• Çevresine duyarlılık geliştirmesini destekleme,

• Dil ve iletişim becerileri kazandırma,

• İmgelem gücünü geliştirme,

• Gözlem becerileri geliştirerek çevresindeki olgu ve olayları daha iyi algılanmasını sağlama,

• Problem çözme becerilerini geliştirerek, çevresindeki olgu ve olayları daha iyi algılanmasını sağlama,

• Soyut kavramları somut yaşantılara dönüştürülerek algılama becerilerini geliştirme,

• Olaylar arasında bağlantılar kurmasını sağlama,

• Vücudunu tanımasını ,vücut organlarını nasıl kullanacağını öğrenmesini sağlayarak ,bedeninin çok yönlü gelişmesine katkıda bulunma,

• Kişi ve olayları çok yönlü değerlendirerek ,farklı bakış açıları kazanma