Yabancı dil

ZİNDE OKULLARI YABANCI DİL EĞİTİM POLİTİKASI

Dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kurulu bir yabancı dil eğitim felsefesiyle, Zinde Okulları olarak, İngilizce ’nin anadil edinme süreçlerine benzer bir biçimde, görsel ve işitsel olarak tecrübe yoluyla öğrenmelerini sağlayacak eğitim ortamlarını sunmayı hedeflemekteyiz.


OKUL ÖNCESİ-İLKOKUL İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Dil eğitimine erken yaşlarda başlamanın bilincinde olan kurumumuzda yabancı dil, temel eğitimin çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu hedeften yola çıkarak, İngilizce’nin yaşamın doğal bir parçası olarak, gerçek yaşantı durumlarını öğrencilere tatbik ettirecek aktif ve dinamik eğitim yöntemlerini ilke ediniyoruz.

Okul öncesi İngilizce Eğitimi Programı;

Özel Zinde Anaokulunda çocuk gruplarına özel hazırlanmış olan uygulanan etkinliklerin ve eğitim müfredatlarının bütünü; görsel, işitsel ve duyuşsal zekalara ayrı ayrı hitap ederek, pasif kalmış yetenekleri ön plana çıkartılmakta ve çocuklarımızın farkında olmadan sağlam bir İngilizce temeli almaları sağlanmaktadır.

European Language Portfolio (Avrupa Dil Portfolyosu) olarak adlandırılan bu program; T.C. MEB tarafından onaylanmış, bütün Avrupa’da uygulanmakta olan bir eğitim modeli ile hizmet verir. Okul öncesinde uygulanan bu İngilizce eğitimi programı neticesinde, çocuklarımızın A1 Beginner seviyesinde ilkokula hazır olarak anaokulundan mezun olmalarını hedeflemekteyiz.

İlkokul İngilizce Eğitimi Programı;

Özel Zinde İlkokulu İngilizce eğitim programında; öğrencilerimizin bilişsel ve duyuşsal gelişim dönemlerine uygun olarak; zevk alarak zorlanmadan ve özgüven kazanarak dil becerilerini geliştirebileceklerine inanmaktayız.

Sınıflarımızda; öğretmenin ders içinde birincil aktif bir rol izlemesi yerine -İletişimsel Yaklaşıma (Communicative Approach) uygun olarak- öğrenci merkezli bir atmosferde, iletişim dili olarak yalnızca İngilizce kullanılması hedeflenmektedir.

Dil eğitiminin bir parçası olan karşılıklı diyaloglar, konularla alakalı projeler, edinilmiş olan İngilizce dil yapısını sunabildikleri, uygulama alanları yaratılmasına imkân vermekte ve aktif öğrenen öğrenci modeli ve buna bağlı olarak öğrendiklerini yansıtma yöntemiyle, yabancı dili keyif içinde öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimiz,

derse iştirak odaklı öğrenme etkinlikleriyle İngilizce’yi yaşamlarının bir parçası haline dönüştürebilirler.

Çocuklarımızı İngilizce’ ye Cambridge English YLE programı ile bir adım önde başlatalım!

İlkokuldaki ve ortaokulun başındaki çocuklar için hazırlanmış eğlenceli ve motive edici İngilizce dil sınavları serisi olan Cambridge English: Young Learners (Starters, Movers ve Flyers) vesilesiyle çocuklarımız Türkiye’de ve dünyada pek çok üniversitede geçerli olan, uluslararası şirketler ve devlet kuruluşlarında da kabul edilen bir sertifikaya sahip olacaklardır.

Okulumuzun İngilizce eğitim politikasının temel taşlarından olan Cambridge ESOL sınavları ile, öğrencilerimizin başarılarının uluslararası objektif bir zeminde tespit edilmesinin yanı sıra, ilerde girecekleri IELTS ve TOEFL gibi İngilizce sınavlarının formatıyla önceden tanışma fırsatı sunulması ve bu sınavlara yönelik ön hazırlık niteliğinde olması açısından da bizim için önem arz etmektedir.

Okulumuzda Cambridge ESOL Young Learners (Starters,Movers ve Flyers) sınavları düzeylerinde İngilizce öğretmenlerimizin yanı sıra Yabancı (Native) İngilizce öğretmenlerimiz tarafından da verilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizi bu sınavlara uygun bir hazırlık programıyla yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

ORTAOKUL İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Özel Zinde Ortaokulu’nda hedefimiz; öğrencilerimizi temel iletişim becerilerinden fazlasını kazandırmaya yönlendirmek amacıyla, sosyal anlamda, eğitim kariyerinde ve gelecekteki iş çevresinde yetkinlik sağlayan B1+/B2 (Pre-Intermediate/Intermediate) seviyesinde yetiştirmektir. Bu gerçeğin farkında olarak; çocuklarımızı küresel rekabetçi iş dünyasına hazırlamak amacıyla, dijital öğrenme ortamlarında proje odaklı, interaktif ve diğer dersleriyle entegre bir biçimde İngilizce’yi öğretmeyi amaç edindik.

Ortaokul, “5. Sınıf-İngilizce Hazırlık Sınıfı” ile başlayan ve yoğun bir öğrenme süreci olan önemli bir dönemdir. Öğrencilerimizin; 5. sınıfta yoğun bir çalışmayla sağlam bir altyapı oluşturarak, iletişim becerilerini kazanmasının yanında, kademeli olarak artan dilbilgisi (Grammatical Knowledge) etkinlikleriyle akademik çalışmalarını zenginleştirmeyi planlıyoruz. Altı, yedi ve sekizinci sınıfta da öğrencilerimizin ilgilerini canlı tutmak için yaşlarına uygun etkinlikler ve ders içerikleri sunmayı öngörüyoruz. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama), ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirip, dile maruz kalmalarını hedefliyoruz.

İngilizce eğitim programımız, Avrupa Birliği Yabancı Dil Öğretim Sistemleri (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) çerçevesine uygun olarak yürütülmektedir. Ayrıca, LKS (Liselere Kayıt Sistemi) Sınavında değerlendirilmesi hedeflenen temel dilbilgisi, genel kültür ve muhakeme yetisinin öğrencilerimize Main Course (Ana Ders) kapsamında kazandırılması amaçlanmaktadır.