Bilişsel Gelişim

BİLİŞSEL (ZEKA) GELİŞİMİ:

İnsanın en önemli özelliği bilişsel yeteneğidir. Bilişsel gelişimin temelleri ilk olarak çocuklukta atılır. Bu nedenle oluşturulacak çevre koşulları verilen uyaranların kalitesi ve çeşitliliği çocukların bilişsel gelişimini etkileyecek en önemeli faktörlerdir. Zinde anasınıfı olarak bilişsel gelişimi destekleyecek algılama, kavram oluşturma, dil edinme, sembolleştirme, hatırlama, düşünce, kategorileştirme, problem çözme, üretme gibi zihinsel aktiviteleri destekleyecek düzeyde uyguladığımız eğitim modeliyle kaliteli öğrenmeyi amaçlayarak diğer gelişim alanlarıyla eşgüdümü sağlıyoruz.