Drama

DRAMA

Yaratıcı dramanın genel amaçları doğrultusunda ilkokul döneminde yaratıcı dramanın hedefleri şöyle sıralanmaktadır.

İmgelem (hayal) gücünde gelişme

Bağımsız düşünebilmede gelişme

İş birliği yapabilme özelliğinde gelişme

Sosyal ve psikolojik duyarlılıkta gelişme

Konuşma becerisinde gelişme

Sözcük dağarcığında gelişme

Düşüncelerin yazılı ve sözlü anlatımında gelişme

Dinleme becerisinde gelişme

Okuma ve yazma becerisinde gelişme

Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama

Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlama

Kendine güven duyma karar verme becerilerinde gelişme

Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamada gelişme

Özellikle doğaçlama çalışmalarında iç tepkilerinden ve dürtülerinden yaralanmada gelişme

kendini tanıma sürecini başlatır, kendine güven duygusu gelişir.